wie kerzenleuchter im devisenhandel verwenden steuerberater kryptowährung wien mini einsätze kryptowährung kryptowährung toro rippel kaufen euro schürfen von kryptowährung

บิ๊กอวบ! นำทีม”บจธ.”ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน ก่อนชงเรื่องพรบ.เข้า”ครม.” ป้าโอดวอนช่วยด่วน

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ นำทีม”บจธ.” ลงพื้นที่อุบลราชธานี รับฟังเสียงประชาชน ก่อนชงเรื่องพรบ.บริหารจัดการธนาคารที่ดินเข้า”ครม.”

วันที่ 18 ธ.ค.2563 ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฏหมายและงานคดี นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ผู้อำนวยการกองบริหารสินเชื่อ พ.ต.สราวุธ ศรีวัง เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน น.ส.สายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ร่วมเดินทางเข้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ พรบ.บริหารจัดการธนาคารที่ดิน

โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. โดยมีประชนผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 100 คน ประกอบด้วย รวมทั้งเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จ.อุบลราชธานี บ้านมั่นคง จ.อุบลราชธานี เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เครือข่ายปฏิรูปที่ดินขุนหาญ กลุ่มชาติพันธุ์

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน เพื่อให้มีหน่วยงานสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร แก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน โดยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงเร่ง บจธ. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อการร่าง พรบ.บจธ ก่อนที่จะนำเข้าครม.

ด้านพ.ต.สราวุธ เปิดเผยว่า ที่ดินและปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในปัจจุบัน ควรจะมีหน่วยงานลักษณะแบบนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และสามารถช่วยเหลือได้อย่างครบวงจร จึงจะสามารถทำให้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในสังคมลดน้อยลง ประชาชนมีอาชีพเกษตรที่มั่นคง และยั่งยืน ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขณะที่นางนวลฉวี ศรีพล กล่าวว่า มีปัญหาที่ดินอยู่ในเขตสปก.มีเอกสารสิทธิ์เป็น สค. 1 พื้นที่โดยรอบได้โฉนด แต่ยายยังไม่ได้โฉนดยังถือ สต.1 อยู่อยากให้จัดตั้งโดยเร็ว จะได้ช่วยเหลือให้เร็ว

ส่วนนางเวียงคำ วังเวียง ชาวศรีสะเกษ บอกว่า ทำหน้า 4 ไร่ได้ผลผลิตน้อยมาก จากปกติได้ข้าว 60 กระสอบ ปัจจุบันได้ 15 กระสอบ รายได้ไม่พอจุนเจือครอบครัว จึงอยากให้จัดตั้งหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *